Despre proiectul EMPOWER

Dezastrele naturale au efecte disproporționate asupra persoanelor cu dizabilități, cum ar fi orbii, surzii, persoanele cu mobilitate redusă și îngrijitorii lor. Rapoartele specifice din 2004 până în 2014 au arătat că persoanele cu dizabilități au suferit dezastre naturale de 2-4 ori mai mult decât persoanele fără dizabilități (Raport privind dezastrul din Japonia din 2011). Motivul care stă la baza acestui impact disproporționat este acela că instituțiile sau autoritățile sunt predispuse să se concentreze asupra vulnerabilității acestor persoane, să le descrie ca fiind neajutorați și să treacă cu vederea cunoștințele, abilitățile lor pentru a face față dezastrelor. Acest tip de concepții greșite dacă va continua poate provoca ostracizarea persoanelor cu dizabilități și a îngrijitorilor acestora și este urgentă necesară diminuarea vulnerabilității.

Obiectivele acestui proiect sunt împuternicirea persoanelor cu dizabilități printr-un management eficient al dezastrelor; creșterea gradului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități și a îngrijitorilor acestora cu privire la riscurile crescânde ale dezastrelor; pregătirea persoanelor cu dizabilități și a persoanelor care îi îngrijesc mai bine pregătite pentru dezastre naturale prin conținuturi de instruire și materiale de învățare accesibile pe centrul de învățare accesibil; abilitarea îngrijitorilor în ciclul de gestionare a dezastrelor; creșterea cunoștințelor și a conștientizării autorităților și factorilor de decizie politici responsabili cu dizabilitățile și dezastrele, voluntarii în protecția civilă cu privire la dizabilități și dezastre și profesioniștii care lucrează cu persoanele cu dizabilități; construirea unei culturi a dizabilității și pregătirii pentru dezastre în comunitate în ansamblu; integrarea dizabilității în ciclul de management al dezastrelor.

Durata proiectului (28)

31.12.2020 – 30.06.2022

Numarul proiectului

2020-1-TR01-KA204-094078

Intră în Centrul de Învățare Accesibil

Centrul de învățare accesibil

Acest Centru este dezvoltat cu un design universal, prin faptul că va avea caracteristici de accesibilitate pentru a fi utilizate de o gamă largă de populație cu diferite nevoi speciale. În plus, prin intermediul Centrului de învățare accesibil, persoanele cu deficiențe de auz și de vedere vor avea acces la „Materiale de învățare accesibile”, care au, de asemenea, caracteristici accesibile pentru reducerea decalajului în resursele de învățare pentru persoanele cu dizabilități. Acest rezultat va facilita oportunitățile și practicile inovatoare de învățare pentru persoanele cu dizabilități.

Intră în Centrul de Învățare Accesibil

Noutăți

No post found

Buletine informative

Buletine informative

Coordonatorul proiectului

Guvernoratul din Istanbul (GOI)

Organizațiile partenere

Direcția provincială Istanbul pentru familie, muncă și servicii sociale

Universitatea Tehnica Istanbul

INFODEF

Asociația ”Fundația H”

Institutul de instruire și orientare profesională (IEKEP)

Centrul de ervicii Formazione

Galerie

Vizitează Social Media

face_btn
twitter_btn