IO1 Cadrul european de referință privind gestionarea eficientă a dezastrelor pentru îngrijitori

IO1 Cadrul european de referință privind gestionarea eficientă a dezastrelor pentru îngrijitori

Acest cadru este conceput pentru a răspunde nevoilor instituțiilor, formatorilor și cadrelor didactice care lucrează pentru abilitarea persoanelor cu dizabilități și a îngrijitorilor în procesul de gestionare a dezastrelor. Scopul este de a servi un cadru comun și unificator ca bază pentru proiectarea curriculumului, programelor, materialelor și conținutului potențial în întreaga Europă.