IO2 Conținut de instruire privind gestionarea eficientă a dezastrelor pentru îngrijitorii persoanelor cu dizabilități

IO2 Conținut de instruire privind gestionarea eficientă a dezastrelor pentru îngrijitorii persoanelor cu dizabilități

Acest rezultat este conceput pentru a oferi îngrijitorilor persoanelor cu dizabilități resurse de învățare privind gestionarea eficientă a dezastrelor care acoperă etapele de prevenire, de răspuns și recuperare ale gestionării dezastrelor, pe baza rezultatelor învățării și a unităților de învățare definite după identificarea nevoilor și a punctelor cheie în mod corespunzător.