Despre proiectul EMPOWER

EMPOWER

2020-1-TR01-KA204-094078

Dezastrele variază în ceea ce privește tipurile, cauzele și consecințele, care rezultă din cauze naturale. În ultimele decenii, dezastrele naturale cauzate de diferiți factori reprezintă o amenințare gravă pentru viață, proprietate și infrastructură în moduri de daune materiale, pierderi economice, cauzalități și bunăstare emoțională a oamenilor în multe părți ale Europei. Cheia în atenuarea impactului dezastrului este reducerea vulnerabilității oamenilor care sunt expuși riscului de moarte, rănire și suferință psihologică.

Dezastrele naturale au efecte disproporționate asupra persoanelor cu dizabilități, cum ar fi orbii, surzii, persoanele cu mobilitate redusă și persoanele care le îngrijesc. Rapoartele din 2004 până în 2014 au arătat că persoanele cu dizabilități au suferit în cadrul dezastrelor naturale de 2-4 ori mai mult decât persoanele fără dizabilități (Raport pe dezastrul din Japonia din 2011). Motivul care stă la baza acestui impact disproporționat este acela că instituțiile sau autoritățile sunt predispuse să se concentreze asupra vulnerabilității acestor persoane, să le descrie ca fiind neajutorați și să treacă cu vederea cunoștințele, abilitățile lor pentru a face față dezastrelor. Acest tip de concepții greșite daă vor continua pot provoca ostracizarea persoanelor cu dizabilități, precum și a îngrijitorilor acestora deci, este urgentă necesitatea de a diminua vulnerabilitatea.

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD), în articolele sale 11 și 322, impune ca persoanele cu dizabilități și familiile lor să beneficieze și să participe la strategiile de ajutorare, intervenție de urgență și reducere a riscului de dezastru. Subliniind obligațiile legale consacrate în Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în special în ceea ce privește articolul 11 ​​care solicită statelor părți, inclusiv dreptul internațional umanitar și dreptul internațional al drepturilor omului, să ia toate măsurile necesare pentru a asigura protecția și siguranța persoanelor cu dizabilități în situații de risc, inclusiv urgențe umanitare și dezastre naturale. Aliniat cu UNCRPD, Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010-2020: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere, vizează creșterea gradului de conștientizare a nevoilor persoanelor cu dizabilități, accesibilitatea în domeniul ajutorului de urgență și umanitar, precum și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și ale familiilor acestora în acțiunea externă a UE și a statelor membre. De asemenea, odată cu proiectul de rezoluție privind Strategia UE pentru persoanele cu dizabilități post 2020, au fost stabilite priorități pentru a fi favorabile incluziunii și participării semnificative a persoanelor cu dizabilități și a îngrijitorilor acestora, nediscriminarea ciclului de gestionare a dezastrelor (prevenire, răspuns și recuperare); cooperarea în planificarea managementului dezastrelor incluzând toate părțile interesate; să ofere cunoștințe și să sensibilizeze persoanele cu dizabilități și îngrijitorii acestora cu privire la gestionarea dezastrelor; consolidarea rezistenței la dezastre și a încrederii în sine a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor care îi îngrijesc. Cu toate acestea, rezultatele sondajului global „Living with Disability and Disasters” realizat de (UNISDR) în 2014 și alte documente arată că persoanele cu dizabilități nu au încă o reprezentare semnificativă în construirea rezistenței la dezastre și doar un procent mic dintre respondenți sunt conștienți de programele de gestionare a dezastrelor în Europa și majoritatea își exprimă dorința de a fi incluși în aceste programe.

Prin urmare, instruirea și sensibilizarea persoanelor cu dizabilități, a îngrijitorilor și a altor părți interesate este din nou o prioritate citată în mod repetat, deoarece este important să se angajeze activ persoanele cu dizabilități și îngrijitorii lor în ciclurile de gestionare a dezastrelor. După cum se deduce, există un decalaj de inegalități, iar sistemele actuale la nivel național, regional și global nu reușesc să asigure participarea, includerea persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora în gestionarea dezastrelor și să integreze dizabilitatea în gestionarea dezastrelor.

Obiectivele acestui proiect sunt împuternicirea persoanelor cu dizabilități printr-un management eficient al dezastrelor; creșterea gradului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități și a îngrijitorilor acestora cu privire la riscurile crescânde ale dezastrelor; pregătirea persoanelor cu dizabilități și a îngrijitorilor mai bine pregătiți pentru dezastre naturale prin conținuturi de instruire și materiale de învățare accesibile pe centrul de învățare accesibil; împuternicirea îngrijitorilor în ciclul de gestionare a dezastrelor; creșterea cunoștințelor și a conștientizării autorităților și factorilor de decizie politici responsabili cu dizabilitățile și dezastrele, voluntarii în protecția civilă cu privire la dizabilități și dezastre și profesioniștii care lucrează cu persoanele cu dizabilități; construirea unei culturi a dizabilității și pregătirii pentru dezastre în comunitate în ansamblu; integrarea dizabilității în ciclul de management al dezastrelor.