Organizațiile partenere

Guvernoratul din Istanbul (GOI)

 

Guvernoratul din Istanbul este însărcinat cu reglementarea și supravegherea administrației generale din Istanbul. Guvernoratul Istanbulului pune în aplicare instrucțiuni și ordine de la ministere care asigură promulgarea deciziilor guvernamentale și punerea în aplicare a legilor și reglementărilor. GOI este cea mai înaltă autoritate administrativă din oraș și servește în diferite domenii, cu aproximativ 300 de funcționari publici.

Proiectele naționale și internaționale sunt realizate de Uniunea Europeană și Biroul de Relații Externe în numele Administrației Istanbulului. Se acordă prioritate sprijinirii grupurilor dezavantajate, cum ar fi persoanele cu dizabilități, imigranții, NEET și adulții șomeri în cadrul proiectelor. În acest context, GOI are cooperări cu mai multe instituții publice, universități, centre de formare, centre de educație profesională și ONG-uri pentru tineri și adulți.

 Direcția provincială Istanbul pentru familie, muncă și servicii sociale

Direcția provincială pentru familie, muncă și servicii sociale din Istanbul este un organism local al Ministerului Familiei, Muncii și serviciilor sociale, care este responsabilă de stabilirea și executarea politicilor pentru femei, copii, bătrâni, persoane cu dizabilități, martiri și familii. Ea efectuează, implementează și execută servicii sociale pentru grupurile defavorizate care au nevoie și / sau caută protecție, îngrijire, examinare, educație, îndrumare, reabilitare menționate mai sus. Direcția Serviciilor pentru Copii și Tineret, Direcția Servicii pentru Vârstnici, Direcția Servicii pentru Persoanele cu Dizabilități, Serviciul pentru Adopții și Familii Adoptate, Direcția Servicii Creșe și Centre de Zi, Direcția Servicii pentru Familie și Comunitate, Direcția Servicii pentru Statutul Femeilor, Direcția Serviciilor pentru Martiri și Veterani de Război sunt principalele organisme ale Direcției.

Ea oferă servicii sociale acestor grupuri prin 5557 de persoane și 249 de instrucțiuni; centre de servicii sociale, orfelinate, case pentru copii, centre de asistență pentru copii, centrul de prevenire și monitorizare a violenței domestice, pensiuni pentru femei, îngrijire pentru persoane cu dizabilități – centre de reabilitare și consultanță familială, centre de îngrijire a persoanelor vârstnice și de reabilitare / locuințe, tabără de tineret centru de transfer pentru copii neînsoțiți (copii refugiați). Pe lângă aceasta, cu noua stare aparută, Direcția încearcă să ofere servicii sociale familiilor de refugiați. Direcția execută, implementează și execută servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități din Istanbul. Oferă 2 servicii principale: a) Îngrijire la domiciliu, b) Îngrijire de zi instituțională și Îngrijire de noapte instituțională ținând cont de nevoile solicitantului.

Universitatea Tehnica Istanbul

Universitatea Tehnică din Istanbul (UTI) este una dintre cele mai importante universități din Turcia, cu aproximativ 37.000 de studenți. UTI cuprinde 14 facultăți, 43 departamente, 6 institute postuniversitare, 99 programe universitare și 179 programe postuniversitare. Fondată în 1773 ca Școala Imperială de Inginerie Navală, UTI este o universitate proeminentă și pionieră de inginerie și arhitectură, cu multe studii inovatoare în știință, tehnologie, cercetare și dezvoltare. 

UTI este compusă în principal din școli de inginerie și laboratoare de cercetare, care lucrează îndeaproape în colaborare cu întreprinderi și alți parteneri economici și sociali. Universitatea facilitează transferul de cunoștințe și tehnologie către industrii, centre de management, entități guvernamentale, pe scurt, către întreaga societate. Pentru a face acest lucru, UTI a creat numeroase parcuri tehnico-științifice, centre de incubație, centre de antreprenoriat și inovare și birouri de transfer tehnologic. În acest fel, UTI oferă un mediu favorabil studenților pentru a-și construi o carieră de succes în profesiile lor, pentru a se perfecționa, pentru a căuta oportunități de stagiu și pentru a desfășura proiecte de cercetare.

INFODEF

INFODEF, Institutul pentru Promovarea Dezvoltării și Formării, este un centru privat și independent de cercetare, dezvoltare și inovare a cărui misiune este de a proiecta și realiza proiecte care să contribuie la realizarea unei dezvoltări durabile și incluzive prin educație, cultură și inovare. Centrul proiectează și dezvoltă instrumente, metodologii, produse și servicii inovatoare care răspund provocărilor sociale și economice actuale și permit anticiparea și promovarea schimbărilor necesare pentru atingerea obiectivelor și obiectivelor viitoare ale societății. INFODEF sprijină modernizarea sistemelor educaționale și inovația pedagogică în instituțiile de învățământ publice și private la nivel național și european.

Una dintre principalele domenii de expertiză ale INFODEF este proiectarea metodologiilor și instrumentelor inovatoare pentru susținerea activității profesioniștilor implicați în grupuri țintă specifice, cum ar fi tinerii, migranții, adulții slab calificați, persoanele cu dizabilități, deținuții și alte grupuri defavorizate.

Asociația ”Fundația H”

Asociația „Fundația H” este o organizație non-guvernamentală și non-profit creată în 1991. Misiunea asociației este de a asigura șanse egale la educație și formare pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele defavorizate. Asociația oferă cursuri pentru profesioniștii care lucrează cu persoane cu dizabilități, pentru operatorii de recepție care intră în contact cu persoanele cu dizabilități și părinții acestora, dar și cursuri pentru părinții care au copii cu dizabilități.

De-a lungul timpului, asociația noastră a dezvoltat și implementat numeroase campanii de integrare a copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice în școala generală și campanii de îmbunătățire a accesibilității oamenilor cu dizabilități fizice. Asociația folosește cele mai noi metode și tehnici de predare / învățare, oferind beneficiarilor săi platforme de învățare electronică și combinând cursuri de învățare.

Institutul de instruire și orientare profesională (IEKEP)

Institutul de Formare și Orientare Profesională (IEKEP), înființat în 1990, este o organizație privată non-profit, care funcționează în regiunea Attica ca centru acreditat de formare profesională (nr. 12101107 de către Ministerul Greciei pentru Ocuparea Forței de Muncă). IEKEP are peste 20 de ani de experiență în orientare profesională (peste 600 de programe de formare profesională / peste 200.000 de ore de formare profesională / peste 12.000 de stagiari), precum și proceduri de administrare, audit și management. Din 1995, IEKEP a fost implicat într-o gamă largă de proiecte, programe și cercetări în domeniile orientării profesionale, educației adulților și incluziunii sociale.

IEKEP oferă servicii de instruire pentru toate categoriile de studenți VET, dar și cursuri specifice dedicate grupurilor social vulnerabile precum NEET-urile, tinerii șomeri, migranții, femeile – victime ale violenței și tinerii infractori.Institutul de Formare și Orientare Profesională, implementează metodologii de formare / consiliere, cu scopul de a sprijini SVG-urile pentru a câștiga asertivitate, a le spori funcționalitatea și autosuficiența. IEKEP este bine versat în noi metode și instrumente care au de-a face mai ales cu abilități soft, orientare profesională și integrare.

Centrul de ervicii Formazione

Centrul de servicii Formazione a început să funcționeze pe teritoriul Paviei în 1997, cu scopul de a crea proiecte sociale, formare profesională și sprijin școlar. Între timp activitățile din Centru s-au extins considerabil, în special cu participarea la proiecte complexe la nivel provincial, regional, național și european. Echipa centrului este formată din profesori, profesioniști și tehnicieni din domeniul social și educațional. Principalele activități sunt:

• Servicii pentru educație
• Servicii de lucru
• Orientare personală, educațională și profesională
• Spații pentru ascultare și susținerea psihologiei educaționale
• Cercetare socială și planificare socială
• Consiliere sistemică