IO4 Manualul de referință privind gestionarea dezastrelor incluziv cu dizabilitățile

IO4 Manualul de referință privind gestionarea dezastrelor incluziv cu dizabilitățile

Acest rezultat este destinat să fie un document de referință cu un set coerent de orientări practice și principii privind modul de integrare a unei strategii și a unor politici / programe de management al dezastrelor mai incluzive. Manualul va servi, de asemenea, ca o foaie de parcurs pentru factorii de decizie politică și autorități pentru a le permite să proiecteze, să adapteze și să implementeze planuri, programe și strategii inovatoare de gestionare a dezastrelor mai incluzive.