Proje Hakkında

Doğal afetler, görme, işitme ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler ve bakıcıları üzerinde daha fazla etkiye sahiptir. 2004-2014 aralığından hazırlanmış raporlar engeli olan kişilerin engelli olmayanlara kıyasla doğal afetlerde 2-4 kat daha fazla etkilendiğini göstermektedir (Report on 2011 disaster of Japan). Bu etkinin altında yatan sebep, kurumların veya yetkililerin bu insanların savunmasızlığına odaklanma, onları çaresiz olarak gösterme ve felaketlerle başa çıkma konusundaki bilgi ve becerilerini göz ardı etme eğiliminde olmalarıdır. Bu tür yanlış anlamalar, engeli olan bireylerin dışlanmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple, engeli olan bireylerin zarar görebilirliğinin azaltılması gerekmektedir.

EMPOWER projesinin amaçları şu şekildedir:, Etkili afet yönetimi yoluyla engeli olan bireyleri güçlendirme; Engeli olan bireylerin ve bakıcılarının afetlerin artan riskleri konusunda farkındalığını artırma; Engeli olan bireyleri ve bakıcılarını Erişilebilir Öğrenme Platformu’nda yer alacak eğitim içerikleri ve erişilebilir öğrenme materyalleri aracılığıyla doğal afetlere hazırbulunuşluklarını artırma; Engellilik ve afet yönetiminden sorumlu yetkililerin ve politika yapıcıların, engeli olan bireylerle çalışan profesyonellerin ve sivil savunma gönüllülerinin engellilik ve afet yönetim döngüsü konusundaki farkındalıklarını artırma; Toplumun genelinde afete hazırlık kültürü oluşturma; Engelliliği afet yönetim döngüsünde yaygın hale getirme;

Proje Süresi (28 Ay)

31.12.2020 – 30.06.2022

Proje Numarası

2020-1-TR01-KA204-094078

Empower Platformuna Giriş

Erişilebilir Öğrenme Platformuna Giriş

Erişilebilir Öğrenme Platformu

Bu platform, farklı özel ihtiyaçları olan kişiler tarafından kullanılabilecek erişilebilirlik özelliklere sahip şekilde evrensel tasarım ilkesiyle tasarlanmıştır. Ayrıca, Erişilebilir Öğrenme Platformu aracılığıyla işitme ve görme bozukluğu olan kişilere yönelik öğrenme kaynaklarına ulaşmadaki eksikliği gidermek amacıyla erişilebilir özelliklere sahip “Erişilebilir Öğrenme Materyalleri” sunmaktadır. Bu ürün, engeli olan bireyler için yenilikçi öğrenme fırsatlarının ve uygulamalarının geliştirilmesini teşvik etmektedir.

Erişilebilir Öğrenme Platformuna Giriş

Empower Platformu

Bu platform, Engeli Olan Bireylere Bakım Veren Kişilere Yönelik Etkili Afet Yönetimi Eğitim İçeriği kapsamında geliştirilmiştir. İçeriğe ulaşabilmek için platforma kayıt olunması gerekmektedir.

Platforma Giriş

Haberler

Bültenler

Broşür

Proje Koordinatörü

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ

Ortak Kurumlar

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

İstanbul Teknik Üniversitesi

INFODEF

H-FOUNDATION

Eğitim ve Mesleki Rehberlik Enstitüsü (IEKEP)

The Centro Servizi Formazione

Foto Galeri

Sosyal Medya’dan Takip Edin

face_btn
twitter_btn