FÇ4. Kapsayıcı Afet Yönetimi Referans El Kitabı

FÇ4. Kapsayıcı Afet Yönetimi Referans
El Kitabı

Bu ürün, daha kapsayıcı afet yönetimi stratejisinin ve politikalarının/programlarının nasıl yaygınlaştırılacağına dair çeşitli pratik yönergelere ve ilkelere sahip bir referans belgesi olarak tasarlanmıştır. Bu el kitabı, aynı zamanda politika yapıcılar ve yetkililer için daha kapsayıcı afet yönetimi planları, programları ve yenilikçi stratejiler tasarlamaları, adapte etmeleri ve uygulamaları için bir yol haritası görevi görecektir.