FÇ3. Erişilebilir Öğrenme Platformu ve Görme ve İşitme Problemi Olan Kişiler İçin Erişilebilir Öğrenme Materyalleri

FÇ3. Erişilebilir Öğrenme Platformu ve Görme ve İşitme Problemi Olan Kişiler İçin Erişilebilir Öğrenme Materyalleri

Bu ürün afetlerin artan riskleri, sonuçları ve yönetimi hakkında engeli olan bireylerin farkındalığını artırmak, zarar görebilirliklerini azaltmak ve afetlere karşı dayanıklılıklarını artırmak amacıyla eğitsel kaynaklar sunmak üzere geliştirilmektedir. Bu ürün sayesinde kapsayıcı bir öğrenme teşvik edilecektir.