Valorizasyon Faaliyeti

Erişilebilir Öğrenme Platformu ve Kapsayıcı Afet Yönetimi El Kitabı’nın geçerliğini sağlamak ve valorize etmek amacıyla, engellilik ve afet alanında deneyimli politika yapıcıların, yetkililerin, uzmanların ve engeli olan bireylerin katılımıyla Valorizasyon Faaliyeti gerçekleştirilecektir.