Ortak Kurumlar

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ

 

İstanbul Valiliği İstanbul’un genel idaresini ve gidişatını düzenleme ve denetleme ile görevlidir. Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilan edilmesini ve uygulanmasını sağlayarak bakanlıklardan gelen talimatları ve emirleri uygular. Merkezi idarenin ildeki temsilcisi olup il sınırları içerisindeki en yüksek idari kurumdur. Yaklaşık 300 çalışanı ile çeşitli alanlarda hizmet sağlamaktadır.

İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, Valiliğimiz adına ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmektedir. Katılım sağlanan projelerde engeli olan bireyler, kadınlar, göçmenler, ne istihdam ne de eğitim sürecinde olan gençler, işsiz yetişkinler gibi dezavantajlı grupların desteklenmesine öncelik verilmektedir. Bu kapsamda birçok kamu kurumu, üniversite, gençlik ve yetişkinlere yönelik eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmaktadır.

 Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü, çocuklar, kadınlar, aileler, yaşlılar, engeli olan bireyler, şehit ve gazi yakınları, roman vatandaşlar ve mültecilere yönelik alanlarda hizmet veren bir kamu kurumudur. İl Müdürlüğümüz korunmaya, bakıma ve eğitim desteğine ihtiyaç duyan dezavantajlı bireyler ve aileler için sosyal hizmetler sunmakta ve yürütmektedir. Müdürlüğümüzün ana hizmet birimleri Aile ve Toplum Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri, Engelli Hizmetleri, Evlat Edinme Hizmeti, Kadın Hizmetleri, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Hizmetleri, Koruyucu Aile Hizmeti, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri ve Yaşlı Hizmetleri’dir.

ASHİM bu gruplara 249 kurum ve 5.557 personel aracılığıyla hizmet vermektedir. Bu kurumlar Sosyal Hizmet Merkezleri, Çocuk Siteleri ve Çocuk Evleri, Çocuk Destek Merkezleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, Kadın Konukevleri, Engelli Bakımı – Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlık Merkezleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ve mülteci çocuklar için Gençlik Kampı Transfer Merkezleri çatısı altında hizmet vermektedirler. Müdürlüğümüz, geçici koruma statüsünde olan ailelere ve engeli olan bireylere de hizmet vermektedir. Bu kapsamda, başvuranın ihtiyacı doğrultusunda Evde Bakım ve Kurumsal Gündüz ve Gece Bakımı olmak üzere 2 ana hizmet sunulmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi yaklaşık 37.000 öğrencisi ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindendir. Üniversite bünyesinde 14 fakülte, 43 bölüm, 6 enstitü, 99 lisans ve 179 lisansüstü program bulunmaktadır. 1773 yılında Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn olarak kurulan üniversite bilim, teknoloji, araştırma ve gelişim konularında yürüttüğü birçok yenilikçi çalışma ile mühendislik ve mimarlık eğitiminde öne çıkmaktadır. İTÜ, başlıca şirketler ve diğer ekonomik/sosyal ortaklarla iş birliği içinde çalışan mühendislik okulları ve araştırma laboratuvarlarından oluşmaktadır.

Üniversite, bilgi ve teknolojinin tüm sektörlere, yönetim merkezlerine, kamu kurumlarına kısacası tüm topluma aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Bu amaçla, İTÜ birçok teknokent, kuluçka merkezi, girişimcilik ve inovasyon merkezi ve teknoloji transfer ofisi kurmuştur. Böylece İTÜ öğrencilerine alanlarında başarılı bir kariyer oluşturabilme, kendilerini geliştirme, staj imkanları bulma ve araştırma projeleri uygulama konularında elverişli bir ortam sağlamaktadır.

INFODEF

INFODEF Gelişim ve Eğitimi Destekleme Enstitüsü, misyonu eğitim, kültür ve yenilik yoluyla sürdürülebilir kapsayıcı bir kalkınmaya katkıda bulunacak projeler geliştirmek ve uygulamak olan özel, bağımsız bir araştırma, geliştirme ve yenilik merkezidir. Merkez, mevcut sosyal ve ekonomik problemlere yanıt veren, toplumun gelecekteki amaç ve hedeflerine ulaşması için gerekli değişiklikleri öngörmeye ve yönlendirmeye olanak tanıyan yenilikçi araçlar, metodolojiler, ürünler ve hizmetler tasarlayıp geliştirmektedir. INFODEF, eğitim sistemlerinin çağdaşlaştırılmasını, ulusal ve Avrupa düzeyindeki kamu ve özel eğitim kurumlarının eğitsel yeniliğini destekler.

INFODEF’in başlıca uzmanlık alanlarından biri gençler, göçmenler, düşük becerili yetişkinler, engelliler, yasal suçlular gibi belirli hedef gruplarla çalışan profesyonellerin çalışmalarını desteklemek için yenilikçi metodolojilerin ve araçların tasarlanmasıdır.

H-Foundation

”H Foundation” 1991 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin misyonu, engeli olan ve dezavantajlı bireyler için eğitim ve öğretimde eşit fırsatlar sağlamaktır. Dernek, engeli olan insanlarla çalışan profesyoneller, engeli olan insanlarla ve ebeveynleriyle temasa geçen halkla ilişkiler çalışanları ve aynı zamanda engeli olan çocuk sahibi ebeveynler için kurslar sunmaktadır.

Derneğimiz fiziksel engeli olan çocukların ve gençlerin okula entegrasyonu ve fiziksel engeli olan kişilerin erişilebilirliğinin iyileştirilmesi için birçok kampanya geliştirmekte ve uygulamaktadır. Dernek, yararlanıcılarına güncel öğretim / öğrenme yöntem ve tekniklerini kullanarak e-öğrenme platformları ve harmanlanmış öğrenme kursları sunmaktadır.

Eğitim ve Mesleki Rehberlik Enstitüsü (IEKEP)

IEKEP,Eğitim ve Mesleki Rehberlik Enstitüsü, akredite edilmiş bir mesleki eğitim merkezi olarak (Yunanistan Çalışma Bakanlığı tarafından 12101107 no ile akredite edilmiştir) Attika Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen özel bir kuruluştur. IEKEP’in Mesleki Rehberlik (600’den fazla mesleki eğitim programı, 200.000 saatin üzerinde mesleki eğitim ve 12.000’den fazla kursiyer ile), denetim ve yönetim alanlarında 20 yılı aşkın uzmanlığı bulunmaktadır. 1995 yılından bu yana Eğitim ve Mesleki Rehberlik Enstitüsü, mesleki rehberlik, yetişkin eğitimi ve sosyal içerme alanlarında çok çeşitli proje, program ve araştırma faaliyetlerinde yer almaktadır. Enstitü, tüm mesleki eğitim ve öğretim alanlarındaki öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerinin yanı sıra aynı zamanda ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençler, işsiz gençler, göçmenler, şiddet mağduru kadınlar ve genç suçlular gibi savunmasız gruplara özel kurslar sunmaktadır.

Eğitim ve Mesleki Rehberlik Enstitüsü, sosyal olarak savunmasız grupların girişkenliklerini, işlevselliklerini ve kendi kendine yeterliliklerini arttırmalarını desteklemeyi amaçlayan eğitim / danışmanlık metodolojilerini uygular. IEKEP, çoğunlukla sosyal beceriler, mesleki yönelim ve entegrasyon ile ilgili yeni yöntem ve araçlar alanlarında uzmanlanmıştır.ın tasarlanmasıdır.

The Centre Servisi Formazione

Centro Servizi Formazione, sosyal projeler gerçekleştirmek, mesleki eğitim ve okul desteği sağlamak amacıyla 1997 yılında Pavia’da faaliyet göstermeye başlamıştır. Yıllar içerisinde Merkez, il, bölge, ulusal ve Avrupa düzeylerinde farklı projelerde yer alarak faaliyet alanını genişletmiştir. Merkez ekibi, sosyal alanlarda ve eğitim alanında öğretmenler, profesyoneller ve teknisyenlerden oluşmaktadır. Kurumun ana faaliyetleri şunlardır:
Eğitim Hizmetleri
İş Hizmetleri Kişisel, Eğitsel ve Mesleki Rehberlik
Eğitim Fırsatlarını Güçlendirecek Çalışmalar
Sosyal Araştırma ve Sosyal Planlama
Sistemsel Danışmanlık