EMPOWER Projesi Pilot Eğitim Uygulaması Gerçekleştirildi

EMPOWER Projesi’nin pilot eğitim uygulaması 6 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Eğitimde katılımcılara projenin amaçları ve arka planı hakkında sunum yapıldı, proje ürünleri tanıtıldı. Engeli olan bireylere bakım verenlere yönelik hazırlanmış “Engeli Olan Bireylere Bakım Veren Kişilere Yönelik Etkili Afet Yönetimi Eğitim İçeriği” uygulaması yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında beşinci ulus ötesi proje yönetim toplantısının İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

EMPOWER Projesinin (2020-1-TR01-KA204-094078) temel hedefi afetlerde zarar görebilirliği yüksek, engeli olan bireylerin ve bu bireylere bakım veren kişilerin afet yönetimi konusunda farkındalıklarının ve yeterliliklerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup İstanbul Valiliği projenin koordinatör kurumudur.

https://empowerpwd.eu/
https://www.facebook.com/empowerpwdeu/