EMPOWER Projesi Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

EMPOWER Projesi kapsamında görme ve işitme engeli olan bireylerle odak grup toplantısı 7 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda proje kapsamında geliştirilmesi planlanan “Erişilebilir Öğrenme Platformu ve Görme ve İşitme Engeli Olan Bireyler İçin Erişilebilir Öğrenme Materyalleri” tasarımı ve içeriği konusunda katılımcılardan öneriler alındı.

Projenin bir sonraki aşamasında “Erişilebilir Öğrenme Platformu ve Görme ve İşitme Engeli Olan Bireyler İçin Erişilebilir Öğrenme Materyalleri” geliştirilip ortak ülkelerinde dillerinde erişilebilir olması planlanmaktadır.

EMPOWER Projesinin (2020-1-TR01-KA204-094078) temel hedefi afetlerde zarar görebilirliği yüksek, engeli olan bireylerin ve bu bireylere bakım veren kişilerin afet yönetimi konusunda farkındalıklarının ve yeterliliklerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup İstanbul Valiliği projenin koordinatör kurumudur.

https://empowerpwd.eu/
https://www.facebook.com/empowerpwdeu/