EMPOWER Projesi Kısa Dönemli Personel Eğitimi İstanbul’da Gerçekleştirildi

EMPOWER Projesi’nin kısa dönemli personel eğitimi tüm ortak kurumların katılımı ile 15 – 17 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Eğitimde proje kapsamında geliştirilmiş olan “Engeli Olan Bireylere Bakım Veren Kişilere Yönelik Etkili Afet Yönetimi Eğitim İçeriği” sunumu yapıldı. Eğitim içeriklerinin yüz yüze eğitimlerde nasıl uygulanabileceği ile ilgili eğitim verildi. Üretilen eğitim içeriklerinin hedef kitleye uygunluğu değerlendirildi. AFAD’a ziyaret düzenlenerek, AFAD ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında dördüncü ulus ötesi proje yönetim toplantısının Milano’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

EMPOWER Projesinin (2020-1-TR01-KA204-094078) temel hedefi afetlerde zarar görebilirliği yüksek, engeli olan bireylerin ve bu bireylere bakım veren kişilerin afet yönetimi konusunda farkındalıklarının ve yeterliklerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup İstanbul Valiliği projenin koordinatör kurumudur.

https://empowerpwd.eu/
https://www.facebook.com/empowerpwdeu/