Συναντήσεις Focus Group

Προκειμένου να προσδιοριστούν τα θέματα και να σχεδιαστεί το περιεχόμενο του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, θα οργανωθούν συναντήσεις focus group με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, επαγγελματιών που εμπλέκονται με ατομα με αναπηρία, καταστροφές ή ειδικούς τομείς εκπαίδευσης.