Συναντήσεις Στρογγυλής Τραπέζης

Προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά τη συνολική διαχείριση καταστροφών, θα διοργανωθούν συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης στις χώρες των εταίρων με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, τοπικών και εθνικών αρχών, ΜΚΟ που εργάζονται στον τομέα της αναπηρίας και καταστροφων και άνθρωποι με αναπηρίες