Δραστηριότητες Μάθησης / Διδασκαλίας / Κατάρτισης

Μια 3ήμερη εκπαιδευτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία που φιλοξενείται από το Πολυτεχνείο της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η εκπαίδευση στοχεύει στην ενημέρωση των συμμετεχόντων για την εφαρμογή του περιεχομένου εκπαίδευσης και του Accessible Learning Hub.