Σχετικά με το έργο EMPOWER

Οι φυσικές καταστροφές έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις σε άτομα με αναπηρίες, όπως τυφλοί, κωφοί, άτομα με μειωμένη κινητικότητα και για του φροντιστές τους. Ειδικές αναφορές από το 2004 έως το 2014 έδειξαν ότι τα άτομα με αναπηρία υπέφεραν από φυσικές καταστροφές 2-4 φορές περισσότερο από τα άτομα χωρίς αναπηρία (Έκθεση σχετικά με την καταστροφή της Ιαπωνίας το 2011-Report on 2011 disaster of Japan). Ο λόγος για αυτόν τον δυσανάλογο αντίκτυπο είναι ότι τα ιδρύματα ή οι αρχές είναι επιρρεπείς να επικεντρώνονται στην ευπάθεια αυτών των ανθρώπων, να τους απεικονίζουν ως αβοήθητους και να παραβλέπουν τις γνώσεις τους, τις δεξιότητες αντιμετώπισης καταστροφών. Αυτού του είδους οι παρερμηνείες είναι πιθανό να προκαλέσουν αποκλεισμό ατόμων με αναπηρίες, καθώς και των φροντιστών τους και υπάρχει επείγουσα ανάγκη να μειωθεί η ευπάθεια αυτή. Οι στόχοι αυτού του έργου είναι η ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης καταστροφών. ευαισθητοποίηση των ατόμων με αναπηρία και των φροντιστών τους σχετικά με τους αυξανόμενους κινδύνους καταστροφών.

Αλλος ενας στόχος είναι να καταστήσει τους ΑμεΑ και τους φροντιστές τους καλύτερα προετοιμασμένους για φυσικές καταστροφές μέσω εκπαιδευτικού περιεχομένου και προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού στον προσβάσιμο κόμβο μάθησης (accessible learning hub)· ενδυνάμωση των φροντιστών στον κύκλο διαχείρισης καταστροφών · αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης των αρχών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για την αναπηρία και ευαισθητοποιήση των εθελοντών για καταστροφές σχετικά με την αναπηρία και τις καταστροφές , στην πολιτική προστασία και στους επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με αναπηρία και· οικοδόμηση μιας κουλτούρας αναπηρίας και ετοιμότητας για καταστροφές σε όλη την κοινότητα ·καθώς και ενσωμάτωση της αναπηρίας στον κύκλο διαχείρισης καταστροφών.

Διάρκεια έργου (28)

31.12.2020 – 30.06.2022

Αριθμός έργου

2020-1-TR01-KA204-094078

Εισαγωγή στο Accessible Learning Hub

Εισαγωγή στο Accessible Learning Hub

Πρόσβαση στο Κέντρο Εκμάθησης

Αυτός ο κόμβος έχει αναπτυχθεί με καθολικό σχεδιασμό, καθώς θα διαθέτει δυνατότητες προσβασιμότητας για χρήση από ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού με διαφορετικές ειδικές ανάγκες. Εκτός αυτού, μέσω του Accessible Learning Hub, τα άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης θα έχουν πρόσβαση σε “Accessible Learning Materials”, το οποίο έχει επίσης προσβάσιμα χαρακτηριστικά για τη γεφύρωση του χάσματος των μαθησιακών πόρων για άτομα με αναπηρία. Αυτό το αποτέλεσμα θα διευκολύνει καινοτόμες μαθησιακές ευκαιρίες και πρακτικές για άτομα με αναπηρία.

Εισαγωγή στο Accessible Learning Hub

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Νέα

Ενημερωτικά δελτία

Φυλλάδια

Συντονιστής του έργου

Διοίκηση της Κωνσταντινούπολης

Οργανισμοί συνεργατών

Επαρχιακή Διεύθυνση Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κωνσταντινούπολης

Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης

INFODEF

Σύλλογος “Η Foundation”

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΕΚΕΠ)

The Centro Servizi Formazione

Έκθεση

Επισκεφτείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

face_btn
twitter_btn